Alle Søren Labansen’s billeder

© Søren Labansen
Du må ikke uden videre bruge et billede. Derfor hvis du ønsker at bruge et billede – så spørg om lov. De findes i endog meget god kvalitet.
Pictures must not be used. If you want to use one – please ask me.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *